Nieuws voor werknemers

Help, mijn werkgever weigert om de transitievergoeding te betalen!

Door de coronacrisis krijgen veel werknemers te maken met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie. Bij een ontslag heb je als werknemer recht op de transitievergoeding. Voorheen hoefde de werkgever deze vergoeding pas te betalen bij ontslag na een dienstverband van 2

12 misverstanden over ontslag

Vanwege de coronacrisis moeten veel bedrijven momenteel reorganiseren of zelfs sluiten. En verliezen veel mensen hun baan. Onze juristen constateren veel misverstanden over (bedrijfseconomisch) ontslag onder werknemers. Misvattingen over de omstandigheden waarin je juist wel of niet je baan kwijtraakt. Onjuiste aannames over wat je wel en niet moet doen in een situatie van (dreigend) ontslag.

Loonoffer? Vier redenen om er niet direct mee akkoord te gaan

Door de corona-crisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Vooral grote bedrijven vragen daarom een loonoffer van hun personeel. Van 10 tot soms wel 25 procent. Denk aan het niet uitbetalen van vakantiegeld of het niet krijgen van een loonsverhoging. Als werknemer ben je misschien geneigd en bereid om dit te accepteren, want dat is beter dan je baan verliezen. Maar een loonoffer heeft nadelige financiële gevolgen,

Rechtsbijstandverzekering en zelf kiezen door wie je je laat bijstaan

Europese Hof van Justitie: niet alleen vrije advocaatkeuze bij procedure Moet er een procedure gevoerd worden in jouw zaak? Dan is het verstandig dat je je laat bijstaan door een juridisch specialist. Je kunt zelf kiezen door wie je je belangen laat behartigen, ook als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Dit noemen we de vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan

WAB: goed om te weten voor oproepkrachten

Werk je als oproepkracht of heb je een nul-urencontract, flexibel arbeidscontract, standby-contract of min-maxcontract? Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. In de WAB is nu een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst vastgelegd.

De Wet WIEG: Vanaf 1 juli 2020 kun je als vader/partner aanvullend geboorteverlof opnemen

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof opnemen Geboorteverlof heet ook wel vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal de huidige Ambtenarenwet drastisch gaan wijzigen per 1 januari 2020. De Ambtenarenwet 2017 vormt vanaf dat moment het nieuwe wettelijke kader. Deze wet gaat gelden voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever, op enkele uitzonderingen na.

Hoge raad: verplicht einde slapend dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel moet worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Van een ‘slapend dienstverband’ is sprake wanneer een langdurig

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag UWV – herplaatsing van werknemers

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte gelden wettelijke regels. Die regels zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregels Ontslag van UWV. Omdat die regels ook niet altijd direct duidelijk zijn, maakt  het UWV ook een toelichting op die uitvoeringsregels. Hierin licht het UWV toe,

Bij herplaatsing ook recht op transitievergoeding?

Twee chauffeurs van een groothandel in levensmiddelen vroegen mij in het najaar van 2017 om advies. Onlangs kon ik hen feliciteren met een mooi resultaat. Externe herplaatsingDe groothandel waar zij werkten, Bidfood, had veel chauffeurs zelf in dienst, maar wilde een deel van het transportwerk

Kantonrechtersformule, transitievergoeding, billijke vergoeding: hoe zit het ook al weer?

Verwarring over vergoedingen Het komt geregeld voor dat ik en mijn collega’s de vraag krijgen: ik heb bij ontslag toch recht op de kantonrechtersformule? Of van een werkgever: ik moet toch de kantonrechtersformule betalen? Het antwoord is: nee. Maar… dat las ik op internet! Ja, maar helaas is veel

Getoond 31–32 van 3212next �

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris, Roelant, Iris en Paul.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.