Nieuws voor werkgevers

NOW 3.0 – derde steunpakket voor werkgevers vanaf 1 oktober 2020

Het coronavirus heeft nog steeds grote invloed op onze samenleving en economie. Het kabinet verlengt daarom de steun aan werkgevers en hun werknemers. De derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Het nieuwe steunpakket is

Corona-crisis: NOW 2.0 gelanceerd - eerdere ontslagboete geschrapt

NOW 2.0 aanvragen kan tot 1 september 2020 Ben je ondernemer of werkgever met minimaal twintig procent omzetverlies en wil je gebruik maken van overheidssteun? De tweede aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) is deze week ingegaan.

Coronavirus: NOW-regeling als tegemoetkoming in loonkosten

Vanwege de corona-crisis is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Deze vervangt de werktijdverkorting (WTV). Het Juridisch Centrum informeert je graag over deze nieuwe tijdelijke maatregel als tegemoetkoming in de loonkosten

Coronavirus: 10 arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers beantwoord

Het coronavirus zorgt momenteel voor veel vragen. Niet alleen bij werknemers, maar ook bij ondernemers. Want als werkgever heb je zorgplicht. Dit betekent dat je moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Het Juridisch Centrum verzamelde tien arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers en geeft antwoorden.

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof Het geboorteverlof, ook bekend als vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof, gaat in 2020 veranderen. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling

Hoge raad: verplicht einde slapend dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel moet worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Van een ‘slapend dienstverband’ is sprake wanneer een langdurig

WAB en ontslag – de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in het leven geroepen om de verschillen tussen vast en flexibel werk te verkleinen. De WAB omvat meerdere maatregelen. Het grootste deel daarvan treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Met de komst van de WAB verandert ook het ontslagrecht voor een deel.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als werkgever kun je vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. De regeling geldt ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Er geldt wel een aantal voorwaarden.

WAB: Ketenregeling

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten je mag overeenkomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die ingaat per 1 januari 2020, breidt de mogelijkheden om een tijdelijke

Oproepovereenkomst of nul-urencontract

De oproepovereenkomst of het oproepcontract is een verzamelbegrip. In de praktijk kennen we ook andere benamingen voor een oproepovereenkomst of oproepcontract, zoals nul-urencontract, min-maxcontract, flexibel arbeidscontract of standby-contract. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Verzachtende maatregelen in geval van loondoorbetaling bij ziekte Veel MKB-werkgevers hebben grote moeite met de verplichting om tijdens ziekte van hun medewerker gedurende twee jaar het loon door te betalen. Om die verplichting draaglijker te maken is er een aantal regelingen getroffen.

WAB: premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)

Hoogte premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt de WW-premie die je als werkgever moet betalen op een andere wijze vastgesteld. De hoogte van de premie wordt afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst: Er komt

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag UWV – herplaatsing van werknemers

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte gelden wettelijke regels. Die regels zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregels Ontslag van UWV. Omdat die regels ook niet altijd direct duidelijk zijn, maakt  het UWV ook een toelichting op die uitvoeringsregels. Hierin licht het UWV toe,

Getoond 31–32 van 3212next �

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.