Nieuws voor werkgevers

10 tips en weetjes voor werkgevers met een langdurig zieke werknemer

Als werkgever krijg je vroeg of laat te maken met een zieke medewerker. De ziekte kan van korte duur zijn, maar ook van lange duur. Vooral dat laatste is vervelend en roept vragen op. Onze arbeidsrechtjuristen hebben daarom 10 tips

Arbeidsrecht: 10 tips voor werkgevers en ondernemers

Onze juristen helpen bij arbeidsrechtelijke kwesties, zoals een arbeidsconflict en ontslag. Wij adviseren, onderhandelen en procederen in heel Nederland. Vanwege ons 10-jarig bestaan hebben onze arbeidsrechtjuristen 10 tips voor werkgevers en ondernemers op een rij gezet: Zorg dat je jaarlijks een functioneringsgesprek houdt met je medewerkers Leg met je medewerker gehouden gesprekken en gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast Schakel bij ziekte altijd de bedrijfsarts in en houd je eventuele opvatting of je medewerker ziek is of niet voor je. Spreek nooit een langere proeftijd af dan wettelijk is toegestaan. Laat (arbeids)contracten checken door een arbeidsrechtjurist.

Compensatie transitievergoeding bij beëindiging onderneming wegens pensionering, ziekte of overlijden

Regeling voor kleine werkgevers - waarschijnlijk per 1 januari 2021 Als je een dienstverband wilt beëindigen, moet je als werkgever meestal de transitievergoeding betalen aan de betreffende medewerker. Dit geldt ook als die medewerker slechts kort in dienst is geweest. Ook ben je wettelijk verplicht om de transitievergoeding te betalen aan werknemers die ontslag krijgen als het bedrijf stopt wegens pensionering, ziekte of overlijden. Zeker voor

Kan ik een medewerker ontslaan die zich niet aan de corona-maatregelen houdt?

Wat doe je als een van je medewerkers niet voldoende afstand houdt op de werkvloer? Of als een van je werknemers zonder jouw toestemming naar een ‘oranje-gebied’ afreist en vervolgens weigert om in quarantaine te gaan? Hou je het bij een officiële waarschuwing? Stel je de medewerker op non-actief en

NOW 3.0 – derde steunpakket voor werkgevers vanaf 1 oktober 2020

Het coronavirus heeft nog steeds grote invloed op onze samenleving en economie. Het kabinet verlengt daarom de steun aan werkgevers en hun werknemers. De derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Het nieuwe steunpakket is

Corona-crisis: NOW 2.0 gelanceerd - eerdere ontslagboete geschrapt

NOW 2.0 aanvragen kan tot 1 september 2020 Ben je ondernemer of werkgever met minimaal twintig procent omzetverlies en wil je gebruik maken van overheidssteun? De tweede aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) is deze week ingegaan.

Coronavirus: NOW-regeling als tegemoetkoming in loonkosten

Vanwege de corona-crisis is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Deze vervangt de werktijdverkorting (WTV). Het Juridisch Centrum informeert je graag over deze nieuwe tijdelijke maatregel als tegemoetkoming in de loonkosten

Coronavirus: 10 arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers beantwoord

Het coronavirus zorgt momenteel voor veel vragen. Niet alleen bij werknemers, maar ook bij ondernemers. Want als werkgever heb je zorgplicht. Dit betekent dat je moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Het Juridisch Centrum verzamelde tien arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers en geeft antwoorden.

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof Het geboorteverlof, ook bekend als vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof, gaat in 2020 veranderen. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling

Hoge raad: verplicht einde slapend dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel moet worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Van een ‘slapend dienstverband’ is sprake wanneer een langdurig

WAB en ontslag – de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in het leven geroepen om de verschillen tussen vast en flexibel werk te verkleinen. De WAB omvat meerdere maatregelen. Het grootste deel daarvan treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Met de komst van de WAB verandert ook het ontslagrecht voor een deel.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als werkgever kun je vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. De regeling geldt ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Er geldt wel een aantal voorwaarden.

WAB: Ketenregeling

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten je mag overeenkomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die ingaat per 1 januari 2020, breidt de mogelijkheden om een tijdelijke

Oproepovereenkomst of nul-urencontract

De oproepovereenkomst of het oproepcontract is een verzamelbegrip. In de praktijk kennen we ook andere benamingen voor een oproepovereenkomst of oproepcontract, zoals nul-urencontract, min-maxcontract, flexibel arbeidscontract of standby-contract. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Verzachtende maatregelen in geval van loondoorbetaling bij ziekte Veel MKB-werkgevers hebben grote moeite met de verplichting om tijdens ziekte van hun medewerker gedurende twee jaar het loon door te betalen. Om die verplichting draaglijker te maken is er een aantal regelingen getroffen.

WAB: premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)

Hoogte premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt de WW-premie die je als werkgever moet betalen op een andere wijze vastgesteld. De hoogte van de premie wordt afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst: Er komt

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag UWV – herplaatsing van werknemers

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte gelden wettelijke regels. Die regels zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregels Ontslag van UWV. Omdat die regels ook niet altijd direct duidelijk zijn, maakt  het UWV ook een toelichting op die uitvoeringsregels. Hierin licht het UWV toe,

Getoond 1–30 van 3212

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.