Nieuws

NOW 3.0 – derde steunpakket voor werkgevers vanaf 1 oktober 2020

Het coronavirus heeft nog steeds grote invloed op onze samenleving en economie. Het kabinet verlengt daarom de steun aan werkgevers en hun werknemers. De derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Het nieuwe steunpakket is

Help, mijn werkgever weigert om de transitievergoeding te betalen!

Door de coronacrisis krijgen veel werknemers te maken met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie. Bij een ontslag heb je als werknemer recht op de transitievergoeding. Voorheen hoefde de werkgever deze vergoeding pas te betalen bij ontslag na een dienstverband van 2

12 misverstanden over ontslag

Vanwege de coronacrisis moeten veel bedrijven momenteel reorganiseren of zelfs sluiten. En verliezen veel mensen hun baan. Onze juristen constateren veel misverstanden over (bedrijfseconomisch) ontslag onder werknemers. Misvattingen over de omstandigheden waarin je juist wel of niet je baan kwijtraakt. Onjuiste aannames over wat je wel en niet moet doen in een situatie van (dreigend) ontslag.

Corona-crisis: NOW 2.0 gelanceerd - eerdere ontslagboete geschrapt

NOW 2.0 aanvragen kan tot 1 september 2020 Ben je ondernemer of werkgever met minimaal twintig procent omzetverlies en wil je gebruik maken van overheidssteun? De tweede aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) is deze week ingegaan.

Loonoffer? Vier redenen om er niet direct mee akkoord te gaan

Door de corona-crisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Vooral grote bedrijven vragen daarom een loonoffer van hun personeel. Van 10 tot soms wel 25 procent. Denk aan het niet uitbetalen van vakantiegeld of het niet krijgen van een loonsverhoging. Als werknemer ben je misschien geneigd en bereid om dit te accepteren, want dat is beter dan je baan verliezen. Maar een loonoffer heeft nadelige financiële gevolgen,

Rechtsbijstandverzekering en zelf kiezen door wie je je laat bijstaan

Europese Hof van Justitie: niet alleen vrije advocaatkeuze bij procedure Moet er een procedure gevoerd worden in jouw zaak? Dan is het verstandig dat je je laat bijstaan door een juridisch specialist. Je kunt zelf kiezen door wie je je belangen laat behartigen, ook als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Dit noemen we de vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan

WAB: goed om te weten voor oproepkrachten

Werk je als oproepkracht of heb je een nul-urencontract, flexibel arbeidscontract, standby-contract of min-maxcontract? Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. In de WAB is nu een wettelijke definitie van de oproepovereenkomst vastgelegd.

Coronavirus: NOW-regeling als tegemoetkoming in loonkosten

Vanwege de corona-crisis is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Deze vervangt de werktijdverkorting (WTV). Het Juridisch Centrum informeert je graag over deze nieuwe tijdelijke maatregel als tegemoetkoming in de loonkosten

Coronavirus: 10 arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers beantwoord

Het coronavirus zorgt momenteel voor veel vragen. Niet alleen bij werknemers, maar ook bij ondernemers. Want als werkgever heb je zorgplicht. Dit betekent dat je moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Het Juridisch Centrum verzamelde tien arbeidsrechtelijke vragen van werkgevers en geeft antwoorden.

De Wet WIEG: Vanaf 1 juli 2020 kun je als vader/partner aanvullend geboorteverlof opnemen

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof opnemen Geboorteverlof heet ook wel vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG): Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend vaderschapsverlof of partnerverlof Het geboorteverlof, ook bekend als vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof, gaat in 2020 veranderen. Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Doel hiervan is om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal de huidige Ambtenarenwet drastisch gaan wijzigen per 1 januari 2020. De Ambtenarenwet 2017 vormt vanaf dat moment het nieuwe wettelijke kader. Deze wet gaat gelden voor iedereen die werkt bij een overheidswerkgever, op enkele uitzonderingen na.

Hoge raad: verplicht einde slapend dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een slapend dienstverband in beginsel moet worden beëindigd als de werknemer dat wenst en de werkgever geen belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Van een ‘slapend dienstverband’ is sprake wanneer een langdurig

WAB en ontslag – de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in het leven geroepen om de verschillen tussen vast en flexibel werk te verkleinen. De WAB omvat meerdere maatregelen. Het grootste deel daarvan treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Met de komst van de WAB verandert ook het ontslagrecht voor een deel.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als werkgever kun je vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. De regeling geldt ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Er geldt wel een aantal voorwaarden.

WAB: Ketenregeling

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten je mag overeenkomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die ingaat per 1 januari 2020, breidt de mogelijkheden om een tijdelijke

Oproepovereenkomst of nul-urencontract

De oproepovereenkomst of het oproepcontract is een verzamelbegrip. In de praktijk kennen we ook andere benamingen voor een oproepovereenkomst of oproepcontract, zoals nul-urencontract, min-maxcontract, flexibel arbeidscontract of standby-contract. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Verzachtende maatregelen in geval van loondoorbetaling bij ziekte Veel MKB-werkgevers hebben grote moeite met de verplichting om tijdens ziekte van hun medewerker gedurende twee jaar het loon door te betalen. Om die verplichting draaglijker te maken is er een aantal regelingen getroffen.

WAB: premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)

Hoogte premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt de WW-premie die je als werkgever moet betalen op een andere wijze vastgesteld. De hoogte van de premie wordt afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst: Er komt

Nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag UWV – herplaatsing van werknemers

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte gelden wettelijke regels. Die regels zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregels Ontslag van UWV. Omdat die regels ook niet altijd direct duidelijk zijn, maakt  het UWV ook een toelichting op die uitvoeringsregels. Hierin licht het UWV toe,

Bij herplaatsing ook recht op transitievergoeding?

Twee chauffeurs van een groothandel in levensmiddelen vroegen mij in het najaar van 2017 om advies. Onlangs kon ik hen feliciteren met een mooi resultaat. Externe herplaatsingDe groothandel waar zij werkten, Bidfood, had veel chauffeurs zelf in dienst, maar wilde een deel van het transportwerk

Kantonrechtersformule, transitievergoeding, billijke vergoeding: hoe zit het ook al weer?

Verwarring over vergoedingen Het komt geregeld voor dat ik en mijn collega’s de vraag krijgen: ik heb bij ontslag toch recht op de kantonrechtersformule? Of van een werkgever: ik moet toch de kantonrechtersformule betalen? Het antwoord is: nee. Maar… dat las ik op internet! Ja, maar helaas is veel

Getoond 31–32 van 3212next �

Onze juristen

Maak kennis met de deskundige juristen van het Juridisch Centrum: Ronald, Joris en Roelant.

Ze hebben jarenlange ervaring met arbeidsrecht en zijn specialisten in ontslagrecht. Het Juridisch Centrum is een informeel kantoor voor onafhankelijke, laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met korte lijnen en begrijpelijke taal. Wij zijn betrokken, schakelen snel en gaan in nauw overleg met jou voor het maximaal haalbare resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten voor jou.

Wij staan je persoonlijk bij en zijn pas tevreden als jij dat bent. Bekijk de reviews van het Juridisch Centrum om te zien wat klanten zeggen over de juristen.