Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u wanneer het u uitkomt!

Mijn baas accepteert mijn ziekmelding niet, wat moet ik doen?


29 april 2014

Het komt geregeld voor dat een werknemer zich ziek meldt, maar dat de werkgever zegt dat hij deze ziekmelding niet accepteert. Of dat de werkgever zelf allerlei vragen stelt over het hoe en waarom van de ziekmelding en zelf wil bepalen of de werknemer ziek is of niet. Wat moet u in zo’n situatie doen?

U moet twee dingen doen:

1) u laat uw werkgever in een e-mail duidelijk weten dat u graag een gesprek wilt met de bedrijfsarts

en

2) in de tussentijd stelt u zich onder behandeling bij uw huisarts of specialist. Let op: de beoordeling of een werknemer arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan de bedrijfsarts en (in tweede instantie) de verzekeringsarts voor het UWV. Uw huisarts mag dus in principe geen uitspraak doen over de vraag of u arbeidsongeschikt bent of niet.

Kantonrechter Amsterdam: werkgever is verplicht bedrijfsarts in te schakelen

Zo’n discussie met de werkgever is niet altijd makkelijk, maar u hebt gewoon recht op een consult bij de bedrijfsarts. Een situatie zoals deze deed zich voor bij een werkneemster in de thuiszorg. Zij had zich ziek gemeld wegens lichamelijke klachten. De werkgever eiste dat de werkneemster bij de directeur op gesprek kwam. Vervolgens ontstond er tussen de werkgever en de werkneemster een uitvoerige e-mailcorrespondentie. Enkele passages uit deze e-mails treft u hieronder aan. De teksten geven een goed beeld geven over de wijze waarop dit soort discussies in de praktijk verloopt:

WERKNEMER “Ik heb mij ziek gemeld en verwacht snel een uitnodiging van een arbo arts die vanuit ons bedrijf is ingehuurd. U zowel mijn leidinggevende zijn geen medicus. In afwachting van uw uitnodiging. Ik ben niet in staat om naar u toe te komen.”

WERKGEVER “Als ik jou oproep en jou wil spreken ben je dat als werknemer verplicht. Ik houdt salaris in zolang jij niet je verplichtingen nakomt. Jij bent ziek gemeld op [datum] en normaal gesproken is arbeidsongeschiktheid na dit soort ingrepen met 6-8 weken verholpen. Inmiddels zijn wij bijna 4 maanden verder en heb jij als werknemer de verplichting om te laten weten waarom je nog niet volledig aan het werk bent. Een verhaal van jouw arts kan daarbij behulpzaam zijn. (…) Morgenochtend om 11.00 uur zie ik je graag bij mij op kantoor. Heb je een adviseur, breng die dan vooral even mee.”

WERKNEMER (na enkele e-mails over en weer): “Het advies van mijn huisarts is om thuis te blijven rust te nemen en afwachten wanneer de arboarts contact met mij opneemt. Het nummer van mijn huisarts is (…) u kunt haar rustig bellen. Het enige wat ik verlang is dat er een arbo arts wordt ingeschakeld en dat is ook het enige wat ik door de telefoon heb gevraagd.”

WERKGEVER: “Als jij naar je specialist kunt met hulp van iemand anders kun je ook hier langskomen. Ik beoordeel eerst zelf aan de hand van een gesprek met jou wat er moet gebeuren en wat de vraagstelling van de arbo arts zal zijn. Die hebben we wel doch daar wordt slechts mondjes maat gebruik van gemaakt”

WERKNEMER: “Vandaag heeft mijn specialist gynaecoloog totale rust voorgeschreven tot de volgende afspraak met hem op 12 december. Ik heb mijn specialist toestemming gegeven om de arbo arts alle informatie te verstrekken wat nodig is om mij zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen in een re-integratie.”

Daarna nam de werkgever een drastische maatregel. Hij ontsloeg de werknemer op staande voet. De werkgever werd door de kantonrechter Amsterdam flink op de vingers getikt. Het ontslag op staande voet was onterecht. De kantonrechter overwoog:

“Inschakeling van een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts is verplicht op grond van art. 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet. Op grond van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar geeft de bedrijfsarts, indien sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, zijn oordeel over het ziektegeval. Bij dreigend langdurig verzuim wordt van de arbodienst verlangd dat er uiterlijk binnen zes weken na de eerste ziektedag een oordeel aan de werkgever gegeven wordt over het ziektegeval. De ziektemelding aan de arbodienst zal dus in ieder geval ruim binnen die termijn dienen plaats te vinden. Uit deze regelgeving en de totstandkoming daarvan blijkt dat het de arbodienst dan wel bedrijfsarts is die beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is en adviseert over de re-integratie. De werknemer hoeft geen medische informatie aan zijn werkgever te verstrekken, doch slechts die informatie die nodig is om een plan van aanpak op te kunnen stellen.”

Dreigt u zelf in een vervelende discussie met uw werkgever te komen over uw ziekmelding?

Komt u er met uw werkgever niet uit? Of dreigt de discussie te verharden? Neemt u dan contact met ons op voor een eerste, kosteloos advies op 088 – 777 10 10 of stuur een e-mail naar info@juridischcentrum.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Plaats dit artikel op FacebookPlaats dit artikel in LinkedInPlaats dit artikel in Twitter
  • Jarenlange ervaring in ontslag- en arbeidsrecht.
  • Slagvaardige en snelle behandeling van uw zaak.
  • Adviseren, onderhandelen en procederen in heel Nederland.
  • Zeer voordelige tarieven - geen torenhoge advocaatkosten.
stel gratis
uw vraag online
 
Laatste nieuws
Juridisch centrum...
helpt werknemers en werkgevers in heel Nederland!
Juridisch centrum helpt werknemers en werkgevers door heel Nederland!GroningenLeeuwardenAssenZwolleAlmeloZutphenArnhem's HertogenboschRoermondMaastrichtBredaDordrechtMiddelburgRotterdamUtrecht's GravenhageAlkmaarHaarlemAmsterdam